Các broker có chứng chỉ uy tín

Đây là danh sách các Broker đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các Broker có trong danh sách này bắt buộc phải được cấp phép bởi một trong những cơ quan quản lý dịch vụ tài chính uy tín trên Thế giới, bao gồm:

  • FCA, NFA, ASIC, SFC, FSA, FINMA, CFTC, CySEC.
XTB

XEM ĐÁNH GIÁ